‘สจล.-พว.’ จับมือทำหลักสูตรสร้างนวัตกรตั้งแต่ต้นน้ำ พร้อมต่อยอดเป็นนวัตกรโลก

ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า การจะพัฒนาคุณภาพวิชาการในโลกที่มีความผันผวน และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ที่เรียกว่า VUCA World ลำพังเพียงฝ่ายใดแต่ฝ่ายเดียวคงทำไม่ได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือ ซึ่งการทำ MOU ในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทั้ง 2 ฝ่ายเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ซึ่งผลสุดท้ายจะเกิดกับผู้เรียน อย่างที่ทราบว่าหลังจากโควิดเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา แทงมวยพักยก พบว่าการเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง รูปแบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเกิดจากองค์ความรู้ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีภูมิความรู้ทางวิชาการที่จะมาร่วมมือกัน