อาการไวรัส RSV และวิธีป้องกันไวรัส RSV ในเด็ก โดยแพทย์จุฬาฯ

โรคไวรัส RSV คืออะไร

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงโรคไวรัส RSV ว่า ไม่ใช่โรคใหม่ เป็นโรคที่รู้จักกันมากว่า 50 ปีแล้วและเกิดขึ้นทุกปี เป็นโรคทางเดินหายใจที่พบบ่อยที่สุดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เกิดจากเชื้อไวรัส 2 ประเภท คือ RSV-A และ RSV-B ซึ่งในปีนี้มีการระบาดด้วยไวรัส RSV-A มากกว่า

เด็กที่เป็นโรคนี้แล้วสามารถกลับมาเป็นได้อีกเพราะภูมิคุ้มกันไม่สามารถอยู่กับเด็กได้ตลอดไป การระบาดของโรคมักจะเกิดขึ้นในช่วงหลังโรงเรียนเปิดเรียน ซึ่งสถานการณ์การระบาดในปีนี้มีการเปิดเรียนช้ากว่าปกติ การระบาดจึงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน จนถึงเดือนตุลาคมซึ่งพบการระบาดในเด็กเล็กจำนวนมาก โรค RSV ในเด็กส่วนใหญ่จะมีอาการไม่หนัก เด็กที่มีโรคทางเดินหายใจหรือโรคหอบหืดจะทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้

วิธีตรวจวินิจฉัยโรคไวรัส RSV

วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคนี้ทำได้ง่ายมาก เพียง 15 นาทีก็ทราบผลได้ทันที ทำให้โรคนี้ถูกกล่าวถึงกันมากขึ้น เพราะเป็นโรคที่พบบ่อยแต่ยังไม่มียารักษา ต้องรักษาไปตามอาการ นอกจากนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันอีกด้วย ซึ่งปัจจัยในการป้องกันโรคนั้นไม่ใช่แค่เพียงภูมิคุ้มกันเพียงอย่างเดียว