โปรแกรมซีเกมส์ 2021/22 ถ่ายทอดสดซีเกมส์วันนี้ วันที่ 21 พค

โปรแกรมซีเกมส์ 2021/22 ถ่ายทอดสดซีเกมส์วันนี้ วันที่ 21 พ.ค. 65

เทนนิส

หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
09:00 น. ลักษิกา คำขำ พบ อัญชิสา ฉันทะ

หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ
09:00 น. อัญชิสา ฉันทะ / พัชรินทร์ ชีพชาญเดช พบ พิมพ์รดา จัตวาพรวนิช / ลัลนา ธาราฤดี

—————————————-

เซปักตะกร้อ

4 คนชาย
09:00 น. อินโดนีเซีย พบ ไทย
11:00 น. รอบรองชนะเลิศ
15:00 น. รอบชิงชนะเลิศ

4 คนหญิง
11:00 น. ไทย พบ เมียนมาร์
13:00 น. รอบรองชนะเลิศ
15:00 น. รอบชิงชนะเลิศ


10:00 น. รุ่น 73 กิโลกรัม ชาย รอบชิงชนะเลิศ อนุชา ดวงศรี
12:00 น. รุ่น 64 กิโลกรัม หญิง รอบชิงชนะเลิศ รสสุคนธ์ สอนแก้ว
14:00 น. รุ่น 81 กิโลกรัม ชาย รอบชิงชนะเลิศ ณัฐวุฒิ สืบสวน
16:00 น. รุ่น 71 กิโลกรัม หญิง รอบชิงชนะเลิศ สิริยากร ไขพันคุง

—————————————-

ยูโด
เริ่มเวลา 13.00 น.

รุ่นน้ำหนัก 55 กก. ชาย เจษฎากร สุกใส
รุ่นน้ำหนัก 45 กก. หญิง พิมพ์งาม งามล้วน
รุ่นน้ำหนัก 48 กก. หญิง วันวิสา หมื่นจิต

—————————————-

แบดมินตัน
เริ่มเวลา 13:00 น.

หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ
พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ พบ อินโดนีเซีย
พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ พบ อินโดนีเซีย

ชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ
สิงคโปร์ พบ กุลวุฒิ วิทิตศานต์

หญิงคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ
เบญญาภา เอี่ยมสอาด / นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด พบ มาเลเซีย

—————————————-

ฟุตบอลหญิง

16:00 น. เมียนมาร์ พบ ฟิลิปปินส์ ชิงอันดับที่ 3
19:00 น. เวียดนาม พบ ไทย ชิงชนะเลิศ